Montana Jordan

Young Sheldon
7.1

Young Sheldon

The early life of child genius Sheldon Cooper, later seen in The Big Bang Theory.